ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจันทร์แรม ใจบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางอำไพ ถือแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ถึงแก่กรรม 
3นางวราลักษณ์ แสงด้วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพม.37 สพม.37
4นางดวงฤดี อุปนันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพม.37 สพม.37
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/07/2557
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2